Yasal Sözleşmeler

Müşteri Ana Sözleşmesi
Bu sözleşme gerekli olan Müşteri Ana Sözleşmesidir. Bu Ana Sözleşmenin haricinde takip eden Her Ürüne Özel Sözleşmeler de uygulanacaktır.

Alan Adları için Registrar Registrant Sözleşmesi
Bu Alan Adı Sahibi ve Registrar arasındaki Sözleşmeyi temsil eder. Eğer bizim aracılığımızla bir alan adı kaydı yaparsanız Bu Sözleşme ile alan adı sahibi bilgileri boşluklarına kimin bilgilerini doldurduysanız alan adı onun adına kayıtlanacaktır.

Alan Adı için Müşteri Sözleşmesi
Bu sizinle bizim aramızdaki Alan Adı kaydı için olan, Müşteri Ana Sözleşmesine ektir.

Web Servisleri için Müşteri Sözleşmesi
Bu sizinle bizim aramızdaki Alan Adı / Mail Yönlendirmesi ve DNS Yönetimi için olan Müşteri Ana Sözleşmesine ektir.

Dijital Sertifikalar için Müşteri Sözleşmesi
Bu Dijital Sertifikalar için Müşteri Sözleşmesini temsil eder.

Müşteri Ürün Hosting Sözleşmesi
Bu Hosting için Müşteri Sözleşmesini temsil eder.